BOKA ONLINE Tegnérgatan 37

08-34 21 22

Akut Behandling (PRICE)


Vid akut muskelbristning rekommenderas PRICE behandling.

Vad är PRICE?

PR (Protection and Rest) för skydd och vila; Skydd och vila har som syfte att undvika ytterligare skador och att reducera blodtillförseln till det skadade området.

I (Ice) För kylbehandling; Nedkylning ger god smärtstillande effekt, kylbehandling kan ges på flera olika sätt, t ex genom att använda kylpåsar av engångstyp, kallt vatten, isbitar eller t o m snö

C (Compression) för kompressionsbehandling; Betyder att du ska anbringa ett tryck på det onda stället, för att förhindra tillströmningen av blod och få svullnaden att minska. En elastisk binda som stramas åt hårt. Detta gör att blodtillförseln reduceras.

E (Elevation) för högläge; att hålla den skadade kroppsdelen högt, ovanför hjärtat (mer än 30 cm), hjälper mot smärta och svullnad. Vid 50 cm elevation över hjärtat går blodflödet ner till 80 % och vid 70 cm ner till 65 % av det normala

Det avgörande för resultatet är att effektiv PRICE-behandling sätt igång så fort som möjligt.

Även om det rent principiellt alltid är viktigt att veta exakt vilken skada som föreligger, är det i den akuta fasen ännu viktigare att inte förlora tid innan behandlingen sätts i gång. Om man skall göra en noggran undersökning av en knä- eller fotled, tar det några minuter, under tiden kan det uppstå en stor blödning. Det rekommenderas därför att starta behandlingen så fort som möjligt efter en snabb preliminär undersökning som endast har som mål att fastställa vilket område som skall behandlas.

Effektiv och snabb behandling

Vill du ha ett snabbt och effektivt resultat där du inte återfår dina muskelbristnings problem?

Vi är seriösa, välutbildade och har lång erfarenhet av att hjälpa människor att bli av med sina muskelbristningar.